Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Gang thép Cao Bằng, hưởng ứng tháng công nhân 2018

( 04/07/2018 - 1:33 )

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 tại khu Liên hợp Gang thép Cao Bằng, Công ty CP Gang thép Cao Bằng tổ chức lễ phát động Tháng hành động AT – VSLĐ và tháng công nhân năm 2018.

Tham dự buổi lễ lãnh đạo tỉnh Cao Bằng có các Đ/c: : Nhan Viết Thái – PGĐ Sở Công thương, Hoàng Văn Thông – PCT LĐLĐ Tỉnh CB, Nông Minh Huân – PGĐ Sở LĐ – TBXH. về phía Tổng công ty hoáng sản TKV có đ/c: Bùi Văn Chu – Chủ tịch CĐ; Phó Ban chỉ đạo tháng CN, ATVSLĐ Tổng công ty, Công ty CP Gang thép Cao Bằng có các đ/c:: Trần Văn Chưởng – PGĐ, Chủ tịch HĐ ATVSLĐ – Trưởng Ban chỉ đạo.và Trưởng các phòng, Ban, PX và trên 100 CBCNVCLĐ tiêu biểu đại diện trong Cty.
Với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bàng đã phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức đối với công tác ATVSLĐ; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, hướng tới “Xây dựng Văn hoá an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển SXKD một cách bền vững.

Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí Nông Minh Huân – PGĐ sở Lao động – TBXH và đồng chí Bùi Văn Chu – Chủ tịch CĐ; Phó Ban chỉ đạo tháng CN, ATVSLĐ Tổng công ty. đánh giá cao VIMICO và các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác ATVSLĐ, giảm thiểu TNLĐ và sự cố trong sản xuất, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Đồng thời nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả, thiết thực Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018, phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2017, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN; đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận diện và đề ra giải pháp ngăn ngừa các nguy cơ, rủi ro về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch hành động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp với địa phương trong triển khai các hoạt động và công tác PCTT-TKCN; tăng cường công tác tự kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra chuyên đề, đi sâu vào việc xác định các nguyên nhân sự cố, tai nạn và các biện pháp ngăn chặn nhằm tránh tái diễn TNLĐ, sự cố; xử lý nghiêm các vi phạm…

Hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về ATVSĐ năm 2018. Thay mặt các PX, Lãnh đạo các Phân xưởng đã ký cam kết về công tác ATVSLĐ năm 2018 với Ban Giám đốc Công ty và tham gia trồng cây hưởng ứng Lễ phát động.

Một số hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan