Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Phấn đấu cuối tháng 9/2014, VIMICO sẽ hoàn thiện toàn bộ phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty

( 15/11/2017 - 11:03 )

Ngay sau khi có Quyết định số 400 ngày 6/3/2014 của HĐTV Tập đoàn TKV về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Khoáng sản (VIMICO), Tổng Công ty đã nhanh chóng thành lập Tổ công tác để triển khai các vấn đề liên quan đến cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng Công ty. Cùng với việc tổ chức thuê tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, Tổng Công ty Khoáng sản cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tới CBCNV nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn Tổng Công ty.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai, đến nay (thời điểm tháng 5/2014), Tổng Công ty Khoáng sản đã cơ bản hoàn thành và có kết quả xác định giá trị doanh nghiệp. Tổng Công ty đang tiến hành hoàn thiện để sớm trình Tập đoàn phê duyệt. Tổng Công ty cũng đã xây dựng xong phương án sử dụng đất gửi các tỉnh chờ ý kiến chấp thuận. Cùng với đó, Tổng Công ty đã hoàn chỉnh phương án cổ phần hóa lần 1 trình Tập đoàn phê duyệt. Như vậy, nhìn tổng thể, Tổng Công ty Khoáng sản bước đầu đang có tiến độ triển khai cổ phần hóa nhanh, đảm bảo theo đúng yêu cầu của Tập đoàn. Lãnh đạo Tổng Công ty đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối tháng 9 năm 2014, Tổng Công ty sẽ hoàn thiện toàn bộ phương án cổ phần hóa, bắt đầu triển khai bán cổ phần vào tháng 10/2014.

Nguồn : (Vinacomin.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan