Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Tập đoàn ưu đãi, khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất

( 13/11/2017 - 1:14 )

Để khuyến khích các đơn vị trực thuộc có nhiều hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả, Tập đoàn đang tiếp tục xây dựng quy chế với nhiều ưu đãi cho đơn vị.

Theo đó, tất cả những hiệu quả kinh tế mang lại do áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới, Tập đoàn để lại toàn bộ cho các đơn vị trong 2 năm đầu kể từ khi áp dụng. Ngoài ra, Tập đoàn cũng sẽ áp dụng hình thức cho vay với hỗ trợ lãi suất ưu đãi để các đơn vị nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới cũng như nhiều hình thức hỗ trợ khác. Tập đoàn chủ trì chỉ đạo nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trên cơ sở hợp đồng phối hợp kinh doanh đã ký‎ với các đơn vị và khuyến khích các đơn vị chủ động tìm kiếm, liên kết với các đối tác nước ngoài trong việc áp dụng, chuyển giao công nghệ khai thác đào lò tiên tiến, hiệu quả v.v.

Nguồn : (Vinacomin.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *