Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

( 17/06/2021 - 8:50 )

Nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, trong 2 ngày (14 và ngày 15/6/2021), Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ, Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cùng các cán bộ, đảng viên Cơ quan Văn phòng VIMICO tại Hà Nội và 3 đầu cầu truyền hình tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai; Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai và Ban quản lý Dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc – Báo cáo viên Trung ương, Giảng viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội –  truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung chính như sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Song song với các nội dung trên, các đại biểu đã được cập nhật những tin tức thời sự mới nhất về tình hình trong nước và quốc tế. Kết thúc hội nghị học tập, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên vào cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Minh Sơn – Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản nhấn mạnh: Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, yêu cầu các cấp ủy, các đoàn thể, đặc biệt là các đồng chí đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản. Đồng thời phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

Lưu Ký

Thông tin liên quan