iphone

ipad

macbook

apple watch

Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Kiểm tra người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản -TKV năm 2022 tại Công ty cổ phần KLM Thái Nguyên -Vimico

( 21/11/2022 - 10:54 )

Thực hiện Quyết định số 294-QĐ/ĐU, ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP, ngày 18/11/2022 tại Trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Tổng công ty do đồng chí Đào Minh Sơn – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty tại Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên gồm: Nghị quyết số 50-NQ/ĐU, ngày 25/02/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tài nguyên trong Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2040; Nghị quyết số 27-NQ/ĐU, ngày 26/01/2021 về đổi mới, hoàn thiện công tác tiền lương, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; Nghị quyết về công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng gắn với xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ.

    Đồng chí Trần Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo các nội dung kiểm tra theo Quyết định số 294-QĐ/ĐU, ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đào Minh Sơn đã đánh giá cao vai trò của đồng chí Trần Văn Long – Giám đốc Công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty tại Công ty; sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kế hoạch, Đề án đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Công tác phát triển tài nguyên của Công ty cơ bản thực hiện tốt theo đúng kế hoạch; tiền lương, thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo; công tác ATVSLĐ  được quan tâm chú trọng; SXKD có đảm bảo có lợi nhuận, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với các cổ đông và người lao động; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, … Đồng chí đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục cùng Ban lãnh đạo Công ty quan tâm triển khai thực hiện như: việc kiểm tra công tác quản lý, sản xuất của đơn vị cần chuyên sâu theo các chuyên đề; xây dựng lại Quy chế quản lý cán bộ; quán triệt và triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị quyết của Đảng ủy về đổi mới, hoàn thiện công tác tiền lương, nâng cao thu nhập; công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò người đại diện của Tổng công ty tại đơn vị, yêu cầu cá nhân đồng chí Giám đốc cần quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Đảng ủy Tổng công ty; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cong ty, nâng cao thu nhập và đảm bảo việc làm cho người lao động năm 2023 và các năm tiếp theo.

  Đồng chí Đào Minh Sơn – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV kết luận Hội nghị

Qua chương trình kiểm tra định kỳ, giúp cho Người đại diện phần vốn Tổng công ty Khoáng sản – TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico định hướng sâu hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực chuyên môn theo các Nghị quyết và quy chế quản lý của Tổng công ty Khoáng sản – TKV, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

THU HẰNG

 

 

 

 

 

Thông tin liên quan