Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội

( 15/11/2017 - 10:15 )

Tuy chỉ mới đi vào hoạt động hơn 5 năm nhưng Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó, Công ty cũng quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo an sinh xã hội.

Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang – Cao Bằng tiền thân là Nhà khách Bằng Giang, trực thuộc tỉnh uỷ Cao Bằng. Thực hiện quyết định số 1158/QĐ – UBND ngày 05/07/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang – Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần và là công ty con trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản – TKV ( nay là Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin) từ ngày 01/09/2008.

Bằng những định hướng đúng đắn, gắn với những chiến lược cụ thể, đề ra những giải pháp mang tính quyết đoán, tận dụng những cơ hội trong kinh doanh, nên trong những năm qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, lượng khách hàng ngày càng đông và đa dạng. Công ty đã được nhận nhiều cờ, bằng khen của VINACOMIN và của tỉnh Cao Bằng. Đặc biệt, năm 2009, Công ty được Tổng Công ty tặng thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu khối kinh doanh dịch vụ, và được tặng bằng khen của Bộ Công thương. Trong năm 5 từ năm 2009 đến 2013, tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 64,6 tỷ đồng. Mức tăng trưởng bình quân trong 5 năm là 20,8%; nộp ngân sách Nhà nước: 8 tỷ đồng, với mức tăng bình quân trong 5 năm 21,6%; tổng lợi nhuận 5 năm: 5,9 tỷ đồng, đóng góp vào các hoạt động từ thiện xã hội 80 triệu đồng.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Công ty đã phối kết hợp với các đoàn thể, công đoàn, tổ chức, cùng gắn bó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn công ty, tạo không khí hăng say lao động sản xuất, biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến kịp thời. Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, từ đó làm nền tảng cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo cuộc sống lành mạnh để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công ty còn tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức – lao động được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ, chính sách xã hội liên quan đến người lao động đều được giải quyết thỏa đáng đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Thiện – Giám đốc Công ty chia sẻ: “An sinh xã hội là việc làm của mỗi người, mỗi thành viên trong xã hội. Truyền thống đoàn kết, hướng thiện từ xa xưa đã tác động tích cực đến ý thức và công việc xã hội, giúp con người gần gũi và yêu thương nhau hơn. Các doanh nghiệp nên tham gia, đóng góp vào cùng các chương trình hành động của chính phủ, của địa phương nhằm thúc đẩy công tác an sinh xã hội giúp cho mỗi gia đình, mỗi tỗ chức, mỗi địa phương và đất nước ngày càng ổn định. Thời gian qua, Công ty chúng tôi được sự hỗ trợ giúp đỡ và hợp tác toàn diện của các cấp, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong 5 năm trở lại đây dưới tác động xấu của khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên chúng tôi vừa ổn định hoạt động kinh doanh vừa tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, chỉ tiếc là quỹ hoạt động của Công ty có hạn nên không có điều kiện để đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động an sinh xã hội. Mỗi khi làm được một việc gì đó tuy nhỏ thôi nhưng chúng tôi cũng thấy thật ấm lòng.”

Phương hướng, nhiệm vụ của Công ty trong các năm tiếp theo là tập trung phát động các phong trào thi đua như: Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia học tập, phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật nhằm tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nhiện vụ kinh doanh khách sạn, ăn uống, lữ hành nội địa và quốc tế. Phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế tăng 5% so với năm 2012.
Nguồn : (Tạp chí công thương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *