Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Gang thép Cao Bằng thay đổi hiệu quả quản lý trực quan nhờ duy trì 5S

( 30/07/2019 - 14:14 )

Kết quả đánh giá cho thấy việc thực hành tốt 5S tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Từ cải thiện hiệu quả quản lý trực quan cho đến nâng cao ý thức người lao động.

Công ty CP Gang thép Cao Bằng biết đến chương trình hướng dẫn thực hành 5S của Bộ Công Thương thông qua công văn giới thiệu về chương trình của Bộ Công Thương, và đăng ký tham gia chương trình vào tháng 04/2018 cùng với việc đăng ký cho các cán bộ đi học tại 2 khóa tập huấn 5S của Bộ Công Thương.

Tham gia Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng ngành Công Thương, Công ty CP Gang thép Cao Bằng đã bắt đầu thực hiện các hoạt động thực hành tốt 5S từ tháng 04/2018. Kết quả đánh giá cho thấy việc thực hành tốt 5S đã mang lại nhận thức và hiệu quả quản lý trực quan cho doanh nghiệp: 5S đi vào quy định của công ty, hàng tuần, các phân xưởng đều thực hiện mục tiêu 5S, và các mục tiêu này không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại quyền lợi về lương thưởng của từng cá nhân.

Các bước triển khai tại công ty:

Phân xưởng Cơ điện là phân xưởng tự nguyện thực hiện thí điểm với hoạt động đầu tiên là đào tạo 5S cho toàn bộ 30 nhân viên của phân xưởng. Mục tiêu của công ty khi tham gia áp dụng Chương trình thực hành tốt 5S: Hiệu quả sử dụng mặt bằng xưởng Cơ điện tăng từ 50% (hiện nay) lên ít nhất 80% diện tích mặt bằng; 100% cán bộ phân xưởng được đào tạo về 5S (đào tạo bên ngoài và tự đào tạo); Từ tháng 8, thực hành 5S là hoạt động thường xuyên tại công ty.

Sau 2 tháng đầu tiên, có 39 thực hành tốt 5S được ghi nhận.

Sau 4 tháng thí điểm tại Phân xưởng Cơ điện, Phân xưởng đã thực hiện mục tiêu thực hành tốt 5S (duy trì mỗi tuần có 40 ảnh trước – sau 5S),

Từ tháng triển khai thứ 5, với sự thay đổi rõ ràng về hiệu quả quản lý (hiệu quả sử dụng diện tích xưởng Cơ điện tăng gấp đôi, các thực hành tốt 5S được toàn thể nhân viên Phân xưởng thực hiện), nên việc áp dụng thực hành tốt 5S được phổ biến, đào tạo và nhân rộng ra các phân xưởng khác.

Tư vấn đã đào tạo 5S cho các quản lý vào tháng 8/2018: Quản đốc, Tổ trưởng, Trưởng Phó ca sản xuất về 5S của các phân xưởng: Tuyển khoáng, Thiêu kết, Luyện gang, Luyện thép, Phòng KCS, phòng Năng lượng vận tải, Phòng kỹ thuật an toàn. Buổi đào tạo 5S được kết hợp với thông báo kết quả thực hiện 5S điển hình tại Phân xưởng Cơ điện và kết hợp với Lễ phát động 5S ra toàn Công ty. Đến nay (6/2019) các hoạt động 5S vẫn đang được duy trì thực hiện đều đặn ở tất cả các phân xưởng, phòng ban và sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.