Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Kim loại màu Thái Nguyên bảo đảm việc làm ổn định cho trên 1.300 lao động

( 13/11/2017 - 23:52 )

Năm 2016, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico gặp rất nhiều khó khăn thử thách do giá bán sản phẩm kim loại màu ở mức thấp; Nhà nước đẩy mạnh các chính sách tăng thu thuế, phí, trong khi điều kiện khai thác xuống sâu ngày càng khó khăn… Tuy nhiên, nhờ phát huy được sự đồng thuận, nỗ lực của cả đội ngũ, một số chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2016 của Công ty vẫn đạt và vượt so với kế hoạch.

Năm 2016, Công ty đã sản xuất được trên 10.800 tấn kẽm thỏi 99,95%, đạt 100% kế hoạch năm.

Cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 148 tỷ đồng, bằng 105,5% kế hoạch năm; doanh thu khoáng sản đạt trên 614 tỷ đồng, bằng117,2% kế hoạch năm, tăng 20,8% so với năm 2015; nộp ngân sách Nhà nước trên 121 tỷ đồng, bằng 194,9% kế hoạch năm, tăng 68% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, bằng 239,7% kế hoạch năm, tăng 138,1% so với năm 2015; bảo đảm việc làm cho 1.317 lao động với mức thu nhập bình quân đạt gần 7,2 triệu đồng/người/tháng… Có thể nói, trong 5 năm trở lại đây, năm 2016 là năm Công ty thực hiện tốt nhất mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động.

Nguồn : Baothainguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *