du lịch nhật bản

tour nhật bản

dịch vụ hút hầm cầu

dịch vụ thông cống nghẹt

rèm cửa tphcm

rèm cửa sổ

rèm vải

rèm cuốn

rèm roman

rèm văn phòng

rèm sáo gỗ

rèm sáo nhôm

rèm cầu vồng

iphone

ipad

macbook

apple watch

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

rèm cửa quận 1

rèm cửa quận 2

rèm cửa quận 3

rèm cửa quận 4

rèm cửa quận 5

rèm cửa quận 6

rèm cửa quận 7

rèm cửa quận 8

rèm cửa quận 9

rèm cửa quận 10

rèm cửa quận 11

rèm cửa quận 12

rèm cửa quận tân bình

rèm cửa quận bình thạnh

rèm cửa quận gò vấp

rèm cửa quận phú nhuận

rèm cửa quận thủ đức

rèm cửa bình chánh

rèm cửa nhà bè

rèm cửa hóc môn

rèm cửa quận tân bình

rèm cửa quận tân phú

Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ cơ sở Tổng công ty Khoáng sản – TKV (11/9/2008 – 11/9/2023).

( 10/09/2023 - 15:00 )

Thực hiện Quyết định số 322 – QĐ/ĐUK ngày 11/9/2008 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Tổng công ty Khoáng sản – TKV trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các chi, đảng bộ công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản – TKV. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV (11/9/2008 – 11/9/2023), nay là Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (sau đây gọi tắt là Đảng bộ Tổng công ty), đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP có bài viết về thành tựu 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty. Văn phòng Tổng công ty xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài viết nêu trên:

Kính thưa các đồng chí!

Trước năm 2008, lúc này các đảng viên thuộc Cơ quan Tổng công ty và các Chi bộ Công ty Mỏ tuyển Sin Quyền, Công ty Luyện đồng Lào Cai, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 sinh hoạt trong các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản có trụ sở chính tại địa chỉ 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Theo yêu cầu của tình hình lúc bấy giờ, cùng với sự tăng trưởng về đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty, ngày 11/9/2008 Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã ban hành Quyết định số 322 – QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Tổng công ty Khoáng sản – TKV. Sự ra đời của Đảng bộ Tổng công ty có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi trên mọi lĩnh vực nhiệm vụ chính trị của mình.

Mười lăm năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, nay là Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể là:

Công tác xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Trong đó, Đảng ủy Tổng công ty và các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, XI, XII, XIII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp thành những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; đồng thời, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Tổng công ty và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tiến hành tổng kết thực tiễn và lựa chọn những khâu đột phá để tổ chức thực hiện, như: đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên trong các chi bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng… Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng và có nhiều đổi mới, đã góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác tuyên giáo và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội được tăng cường, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh phát triển sản xuất – kinh doanh, bảo vệ môi trường, môi sinh và góp phần bảo đảm an ninh – quốc phòng tại các địa bàn nơi Tổng công ty và các đơn vị thành viên tổ chức sản xuất, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… được cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo, nhiều mô hình hay, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện trong toàn Đảng bộ Tổng công ty; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, về cơ bản toàn Đảng bộ đã làm tốt công tác quản lý, phát triển tài nguyên, tạo điều kiện để các đơn vị duy trì và ổn định sản xuất; công tác quản lý kỹ thuật cơ bản đã từng bước được hoàn thiện, đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật công nghệ khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, các chỉ tiêu công nghệ cơ bản đạt theo thiết kế (sản lượng đồng tấm, kẽm thỏi đều vượt công suất thiết kế của nhà máy) và hoàn thành kế hoạch đề ra, hiện nay Tổng công ty đã làm chủ được công nghệ luyện đồng, luyện kẽm, phôi thép, phát huy hiệu quả của dây chuyền đã được đầu tư; công tác quản trị chi phí được triển khai từng bước chặt chẽ và có hiệu quả ở công ty mẹ cũng như tại các đơn vị, giá thành sản xuất các sản phẩm chủ yếu như tinh quặng đồng, đồng tấm, kẽm thỏi, thiếc thỏi, phôi thép… luôn được quản lý chặt chẽ và điều hành linh hoạt để thích ứng với biến động do giá nhiên liệu, vật tư đầu vào và các chính sách của Nhà nước quy định về thuế tài nguyên, phí môi trường, tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài liệu địa chất…; cơ chế quản lý tiêu thụ sản phẩm tập trung đã tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên chủ động hơn trong điều hành sản xuất kinh doanh, cũng như tập trung được nguồn lực của toàn Tổng công ty để điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh chung; đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân có chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất; luôn đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập ổn định và các điều kiện phúc lợi xã hội cho cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Tổng công ty; phong trào văn hóa, văn nghệ – thể dục, thể thao luôn được quan tâm đẩy mạnh, nhất là ở các đơn vị trực tiếp sản xuất, góp phần không nhỏ tạo nên một môi trường sống và làm việc lành mạnh cho người lao động.

Phát huy truyền thống và thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Tổng công ty rút một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.

Hai là, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, nhất trí, dân chủ trong Đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ba là, quan tâm đúng mức đối với công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, qua đó tạo bước chuyển trong công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình tổ chức đảng và nhiệm vụ chính trị, đề cao tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong công tác của từng cấp ủy. Tăng cường giám sát, thường xuyên, chủ động phát hiện và kiểm tra, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, nhất là trong công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Năm là, chủ động phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với những thành tích và đóng góp đã đạt được trên chặng đường 15 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp (Năm 2010 Tổng công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất). Đây là niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Đảng bộ Tổng công ty trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tuyên giáo và lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm chú trọng phát triển đội ngũ kỹ sư, công nhân có chuyên môn, tay nghề cao. Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Thứ ba: Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, tập thể, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động với Đảng.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra; thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Tự hào và phấn khởi với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới của đất nước, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và những thành tích vẻ vang trong 15 năm xây dựng, phát triển Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Tổng công ty quyết tâm sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                      Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc

                                                                                                                                    Trịnh Văn Tuệ

Thông tin liên quan