Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Cho một Luyện đồng xanh

( 22/11/2017 - 23:23 )

Cùng với quá trình sản xuất kinh doanh, song song với đảm bảo an toàn, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – VIMICO quan tâm chú trọng hàng đầu.

Trong hoạt động sản xuất, Chi nhánh luyện đồng Lào Cai luôn tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng triệt để trang bị kỹ thuật nhằm đảm bảo thông số môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực tới môi trường. Các biện pháp bảo vệ môi trường đang được Chi nhánh sử dụng có hiệu quả hiện nay là: xử lý khí thải; xử lý nước bẩn sản xuất; giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; quan trắc môi trường định kỳ. Đồng thời, Chi nhánh thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người lao động về công tác bảo vệ môi trường như treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên các tuyến đường đi, khu vực nhà xưởng sản xuất; ban hành cuốn Sổ tay công tác bảo vệ môi trường trong Chi nhánh và tuyên truyền phổ biến tới người lao động.

Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã được nhiều cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường. Qua kết quả kiểm tra cho thấy, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Cán bộ, công nhân viên đã có chuyển biến rõ rệt về ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như xả rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước, trồng cây xanh…

PV

Nguồn : Vinacomin.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan