Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

VIMICO hoàn thành kế hoạch SXKD quý 1/2017

( 22/11/2017 - 23:11 )

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) qúi I năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản – TKV (Vimico) có những thuận lợi cơ bản như luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV/Tập đoàn), sự đồng thuận, đoàn kết của Ban lãnh đạo, của tập thể người lao động trong Vimico. Gía bán một số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, thiêc, phôi thép…) trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi theo chiều hướng thuận lợi cho doanh nghiêp và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới Sản phẩm phôi thép để sản xuất vì kèo chông lò cung câp cho các đơn vị nội bộ TKV là điều kiện tốt để Tổng công ty tập trung vào sản xuất phôi thép. Tuy nhiên những khó khăn thách thức vẫn hiện hữu và có nhiều vấn đề liên tục gia tăng như: Tình hình sản xuất ở một số đơn vị gặp khó khăn như Trữ lượng, hàm lượng quặng tại một số mỏ giảm so với tài liệu địa chất và kế hoạch giá tinh quặng sắt vẫn ở mức thấp và khó khăn trong công tác tiêu thụ nên các mỏ quặng sắt vẫn tạm dừng sản xuất công tác giải phóng mặt bằng tại một số mỏ cũng gặp rất nhiều vướng mắc…Công tác xin cấp, gia hạn giấy phép khai thác mỏ do cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản thay đổi; công tác thẩm định hồ sơ phát sinh nhiều thủ tục dẫn đến thời gian xin gia hạn và cấp phép hoạt động khoáng sản kéo dài. Các chính sách của Nhà nước về thuế tài nguyên, phí môi trường, thu tiền sử dụng tài liệu địa chất, tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ đầu tư… làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của toàn Tổng công ty. Công tác thoái vốn tại một sổ đơn vị trong Tổng công ty do cơ chế chính sách của Nhà nước, diễn biến thị trường chưa thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.

Điện phân đồng tấm tại Chi nhánh Công ty Luyện đồng Lào Cai

Trước những khó khăn thách thức phải đối mặt, ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch phối họp sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và họp đồng phối hợp kinh doanh đã ký kết giữa Tập đoàn và Tổng công ty, Tổng công ty đã chủ động cùng với các Công ty con, đơn vị trực thuộc xây dựng lại kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất năm 2017 cho phù họp với tình hình thực tế, đảm bảo sản xuất có hiệu quả vói mục tiêu tổng quát là: AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN.

Sản xuất phôi thép tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Ngoài việc tập trung chỉ đạo điều hành khối Công ty mẹ, Tổng công ty đã thực hiện quyết liệt giải pháp “1 tập trung” tại Khu liên họp Gang thép Cao Bằng, tiếp tục hỗ trợ nhân lực cán bộ có kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng các quy trình vận hành, quản lý và triển khai các biện pháp quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất tại Nhà máy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng công ty đã ban hành các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 và hiển khai sâu rộng đến từng đơn vị.

Xây dựng kế hoạch điều hành với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù họp với điều kiện thực tế tại các đơn vị, rà soát chi phí và xây dựng các phương án điều hành SXKD, xây dựng giá thành tiêu thụ, sản lượng, giá hòa vốn để điều hành đảm bảo có hiệu quả.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu quý I năm 2017 đạt được như sau:

-Các chỉ tiêu về giá trị:

Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty: 1.210 tỷ đồng, đạt 25,24% KH năm trong đó: DT Khoáng sản: 1.198 tỷ đồng, đạt 25,29% KH năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 10 tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động: đạt 6,509 triệu đồng/người/tháng, bằng 93,39% so với kế hoạch và bằng 145% so với cùng kỳ năm 2016; Lao động sử dụng bình quân trong kỳ: 4.927 người, đạt 99,23% KH và bằng 97% so với năm 2016; Nộp ngân sách thực hiện đúng theo qui định.

– Các chỉ tiêu về sản lượng các sản phẩm chính đều đạt và vượt KH đặt ra như:

+ Đồng tấm 99,95% Cu: Đạt 26,23% KH và bằng 94,69% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Kẽm thỏi 99,95%Zn: 2.704 tấn/10.800 tấn KH, bằng 25,04% KH và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Phôi thép: Đạt 26,63% KH và bằng 476,13% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Vàng KL: Đạt 20,36% KH và bằng 100,85% so với cùng kỳ năm 2016.

+ Thiếc: Đạt 24,26% KH và bằng 111,30% so với cùng kỳ năm 2016.

Các đơn vị hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ vẫn duy trì ổn định và cơ bản đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

Sản xuất gang đúc tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng

Từ kết quả SXKD nêu trên khẳng định Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty về lãnh đạo hoạt động SXKD trong Tổng công ty đúng hướng và có hiệu quả. Sự sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, cụ thể của cơ quan điều hành, sự đoàn kết, tích cực, không ngừng cố gắng vươn lên của công nhân lao động toàn Tổng công ty đã đem lại thành quả đáng trân trọng.

Nguồn : Phòng CNTT&TrT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *